Selasa, 02 Februari 2010

Topik-topik Kajian Keislaman

TOPIK-TOPIK KAJIAN KEISLAMAN

1. JALAN MENUJU IMAN
• Memahami pandangan hidup Tauhid
• Sikap kita :
 Terhadap Allah … sebagai hamba 51:56
 Terhadap manusia … bermu’alamah 3:112, 49:13
 Terhadap alam … sebagai khalifah 2:30, 4:36, 3:112
• Iman dasar segala amal (16:97, 18:103-105, 24:39)

2. JANJI ALLAH KEPADA ORANG-ORANG YANG BERIMAN
• Ditolong atas musuh-musuh mereka (30:47)
• Dibela atas gangguan musuh (22:38)
• Diberi kekuasaan di muka bumi (24:55)
• Diberkahi dan memiliki izzah (kemuliaan) (7:96, 8:63)
• Kehidupan yang baik (16:97)

3. HAL-HAL YANG MERUSAK IMAN
• Syirik, Nifaq, jahil
• Kufr, nifaq, riya, zholim (39:65, 4:142-143;145, 2:8-10, 9:67, 33:72, 7:146)

4. FLUKTUASI IMAN
• Hal-hal yang meningkatkan iman (ibadah) (3:190-191, 18:13)
• Hal-hal yang menurunkan iman (ma’shiyah) (83:4)
Hadits Rasulullah Saw :
“ Iman itu naik dan turun, maka perbaharuilah Iman kalian dengan Lailahaillallah”

Hadits :

“sesungguhnya jika seseorang mu’min berbuat sebuah dosa, maka terjadilah dihatinya satu bintik hitam. Jika ia bertaubat, dan meninggalkan amal buruk itu dan beristighfar maka bersihlah kembali hatinya. Jia tidak bertobat) bertambah terus amal jahatnya, maka bertambah banyaklah titik-titik hitam tadi sehingga tertutup hatinya. Itulah Ron (warna hitam yang merata) yang Allah sebutkan ddalam al-Qur’an (ada di 83:14)

5. KONSEKUENSI IMAN
• Iman pada allah sebagai Illah
• Ingkar pada thoghut (2:256, 16:36)
• Ma’na Illah dan thoghut (47:19, 39:16-18)

Illah : Sesuatu yang dicondongi oelh hati dengan dicintai, ditakuti, diharapkan dan sejenisnya (ibn. Taymiyyah)


Thoghut : Segala sesuatu yang diibadati selain Allah (ibn. Taymiyyah)

6. BENTUK-BENTUK THOGHUT
(Tuhan bathil)
• Jin (72:6)
• Harta (7:191:194:195)
• Manusia (9:31, 3:64)
• Hawa nafsu (25:43, 45:23)
• Aturan selain dari aturan Allah (7:54, 4:60-61)
• Batu, hewan bintang, matahari (7:179, 2:30)

7. MA’NA DAN HAKEKAT IMAN
• Dibenarkan oleh hati (13:28)
• Diucapkan dengan lisan
• Diamalkan dalam bentuk perbuatan (9:106)
• Lahirlah jiwa istiqomah (41:30)
Hadits dari Ibnu Hibban :

“Iman ialah dikenali oleh hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan rukun-rukunnya”

8. BUAH IMAN DAN ISTIQOMAH
• Ayat pokok (41:30)
• Berani (tidak pernah takut) kecuali pada Allah
• Tentram (13:28)
• Optimisme (dijanjikan syurga) yang tinggi (41:30)

9. AMAL DAN JIHAD TANDA BUKTI IMAN
• Ciri-ciri orang beriman (49:15, 8:2;3)
• Berjihad syarat masuk syurga (3:142)
• Allah telah membeli dari orang-orang beriman nyawa dan hartanya (9:111, 61:10;11)
• Mempersiapkan diri untuk berjihad ((8:60)

10. PENGERTIAN LAAILAHAILLALLAH
• Laakholiqu illaLlah (2:21)
Tidak ada pencipta kecuali Allah
• Laaraziqo illaLlah (2:22)
Tidak ada pemberi rizki kecuali Allah
• Laamalika illaLlah (3:26-27)
Tidak ada pemilik kecuali Allah
• Laahakima illaLlah (51:56)
Tidak ada yang berhak membuat hukum kecuali Allah
• Laama’buda illaLlah
Tidak ada yang boleh diibadai kecuali Allah
• Laa Ghoyatu illaLlah (94:8)
Tidak ada tujuan kecuali kepada Allah

11. PENGARUH LAAILAH-ILLALLAH DALAM PEMBINA UMMAT
• Al-hurriyah (kemerdekaan)
• Al-Izzah 9kemuliaan, prestige) (63:8)
• Al-ithmi’nan (Ketenangan) (13:28)
• Al-amn (keamanan) (24:55)
• At-tafaaul (kebaikan) 7:96
• Asy-syaja’ah (keberanian) (41:30)
• As-sa’aadah (kebahagiaan)

12. HASIL PEMAHAMAN TERHADAP LAAILAHA-ILLALLAH
• Allah satu-satunya yang dicintai (2:165)
• Allah satu-satunya sumber motivasi (6:162)
• Allah satu-satunya penguasa yang dita’ati (8:46)
• Allah satu-satunya ilah yang abadi (51:56)

13. TAQDIR DAN OPTIMISME DALAM KAHIDUPAN MU’MIN
Berbaik sangka pada Allah (57:22-23, 48:6)
• Shabar atas musibah
• Syukur atas ni’mat (16:114, 2:172, 14:7, 2:155-156, 14:7, 27:19)

14. RAHASIA-RAHASIA YANG HANYA ALLAH YANG TAHU 31:34
• Sa’ah (hari kiamat)
• Menurunkan hujan (2:22)
• Rahasia rahim
• Urusan yang akan datang
• Kapan seseorang mati (6:2)

15. PENGAWASAN DAN KEADILAN ALLAH
• Pengawasan dan dukungan malaikat (50:16-18)
• Gambaran Qur’an tentang hari kiamat (99:1-8, 101:1-11)
• Penggolongan manusia di hari kiamat (39:71-75)

16. JALAN MENCINTAI ALLAH
• Tadabbur Qur’an (4:82)
• Tafakkur Alam (3:190-191)
• Simpati pada Allah
• Cinta pada Allah (2:165, 3:31, 5:54)

17. CIRI-CIRI ULIL-ALBAB
• Dzikir (berdiri, duduk, berbaring) (3:190-191)
• Tafakkur (Alam, diri, masyarakat) (23:12-24)
• Minta ampun (3:133)

18. KAUM PENDUSTA
• Akibat yang menimpa kaum pendusta (3:137, 7:96)
• Kaum pendusta dalam Al-Qur’an (Aad, Tsamud, Fir’aun, bani Israil)
• Ciri-ciri pendusta (6:34, 9:107)
• Mereka mendustakan hati pembalasan (6:29)
• Pendusta agama (107:1-7)

19. AL-QUR’AN KONSEPSI HIDUP DAN AR-RASUL TELADAN HIDUP
• Karakteristik Al-Qur’an (hudan, furqon, rahmah, syifa’, minhaj) (2:185, 3:138, 10:57)
• Rasul sebagai satu-satunya teladan ummat (33:21)
• Sikap gfenerasi pertama terhadap Qur’an dan Rasul (17:106-107, 32:15)

20. USWATUN HASANAH
Ciri-ciri orang yang ber-uswah kepada rasulullah SAW :
• Al-mahabbah (mencintai) (9:24)
• At-Tho’ah (mentaati) 4:82)
• Al-ittiba’ (mengikuti) (3:31)
Terhadap Rasulullah SAW. Banyak menghidupkan sunnah beliau.
• Menghidupkan sunnah beliau SAW
Hadits Rasulullah SAW :

“Abu Hurairah r.a berkata : bersabda Rasulullah saw: ”semua ummatku akan masuk syurga, kecuali yang menolak”. Ditanya : “Siapakah yang menolak ya Rasulullah ?”. Jawab: “Siapa yang ta’at padaku masuk syurga, dan yang ma’shiyat (menentang) padaku berarti menolak. (HR. Bukhori)

21. AKHLAQ RASUL SAW
• As-Shidqu (jujur) (39:33, 69:44)
• Al-amanah (terpercaya) (8:27)
• At-Tabligh (menyampaikan) (5:67)
• Al-Fathonah (cerdas) (48:27)
Catt: paeristiwa Hajar Aswad
• Khuluqul Qur’an (pribadi Qur’an)(68:4)

“Bagaimana akhlaqnya (Rasul)?Brkata Aisyah : “Akhlaqnya seperti Al-Qur’an”

22. WALA’ (LOYALITAS)
• Makna wala’:Loyalitas, kesetiaan, kecintaan, kerjasama, dukungan, simpati, rukun dan sejenisnya (2:257)
• Batasan wala’ seorang mu’min (5:55)
• Bentuk-bentuk wala’
• Contoh wala’ yang diharamkan (5:51,57,58, 3:28, 4:139, 140)

23. GOLONGAN SYAITHAN (HIZBUSY-SYAITHAN)
• Pemikirannya dikusai oleh syaithan (58:19)
• Dilupakan syaithan untuk dzikrullah (58:19)
• Amal-amalnya bertentangan dengan aturan Allah
• Semua pengikutnya masuk neraka (26:96)

24. PENGERTIAN FURQON
• Memahami perbedaan haq dan bathil (2:42)
• Kebenaran dari Allah kebathilan dari selain Allah (thoghut) (22:62, 31:30)
• Kebenaran membawa ketenangan bagi pengikutnya dan kebathilan membawa kegoncangan (13:28)
• Kebenaran kokoh dan tidak terkalahkan, kebathilan rapuh dan lemah pasti kalah (14:24-26,29-41)
• Kebenaran menghasilkan kebahagiaan, kebathilan menghasilkan kecelakaan, kesengsaraan dan penderitaan (16:97)
• Ciri-ciri pendukung kebenaran dan pendukung kebathilan (5:55-56, 58:19)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terima kasih telah membagi ilmu dengan saya...